MINVA d.o.o.

PUNI NAZIV: MINVA, d.o.o. za trgovinu
ADRESA: 22010 Krapanj, Zlarinska 6
OIB: 44129838434
TELEFON: 022/331117
TELEFAX: 022/331117
DJELATNOST: Nespecijalizirana trgovina na veliko